Parquet i terra radiant

Top Parquet » Parquet i terra radiant
Detalle interno de suelo laminado

Quan tenim a casa instal·lat terra radiant sota rajoles o qualsevol altre tipus de paviment i decidim renovar-lo per parquet. O, contràriament, quan ja gaudim de parquet, però el fred fa efecte a la llar i volem posar terra radiant per a mitigar-lo. La pregunta que tots ens fem és: hi ha compatibilitat entre la instal·lació de parquet sobre terra radiant?

A Top Parquet som especialistes en la instal·lació de parquet i avui, en aquesta nova entrada al nostre blog, volem resoldre alguns dels dubtes respecte a aquest tema, ja que són diverses les consultes que rebem al respecte, especialment a la tardor, abans de l’arribada de l’hivern més cru.

Són compatibles parquet i terra radiant?

Efectivament, la instal·lació de parquet sobre terra radiant, és compatible. No obstant això, hem de tenir en compte una sèrie de factors que incidiran en això, doncs pensem que ens cal de fusta sota la qual circularan gran quantitat de tubs calefactors que transmetran calor subjacent.

La popularitat d’aquest sistema de calefacció ha anat guanyant terreny en els últims anys i s’ha guanyat un lloc entre les possibilitats més destacades, gràcies a les múltiples avantatges que permet:

– eliminar elements radiants pesats i antiestètics, com radiadors i estufes

– la facilitat que ofereix al poder ser utilitzat en sistemes prefabricats

– l’estalvi de la despesa energètica que possibilita al recórrer a fluids tèrmics reduïts

– oferir la graduació d’una temperatura constant i uniforme, gràcies a la seva distribució mitjançant canonades per tot l’espai

Amb l’evolució que, al seu torn, han desenvolupat els terres de parquet en els últims temps, sense cap mena de dubte, podem afirmar que avui podem triar qualsevol tipus de parquet i aquest serà apte per a la instal·lació d’una solera amb calefacció per terra radiant. La seva adaptabilitat depèn, en gran mesura, de dos aspectes:

– la resistència tèrmica de terra instal·lat i, en conseqüència, de la valoració tecnicoeconòmica

– l’estabilitat dimensional

Tenint en compte aquests paràmetres, podem instal·lar parquet sense por sobre terra radiant, una recomanació que des Top Parquet us fem amb tota confiança.

Quin és el millor parquet?

Deixant de banda que podem despreocupar-nos, certament, les diferències en funció del tipus de fusta -segons el gruix i el tipus de parquet- poden ser més afavoridores per instal·lar, un o altre, amb el terra radiant, encara que cap mereix ser menyspreat o menystingut. Dos són les categories de sòl més importants: el parquet encolat a la base i/o el parquet flotant.

A partir d’aquesta distinció, i fixant-nos en la resistència tèrmica, podem concloure que, segons els nivells energètics, és més convenient utilitzar el parquet encolat davant el parquet flotant quan gaudim (o volem gaudir) de calefacció per terra radiant, ja que té un gruix menor i ofereix una millor continuïtat en la conductivitat tèrmica.

Si bé, per contra (encara que recordem que tots els tipus de parquet són aptes) comptem amb un de flotant (o pels motius que sigui, anem a instal·lar-lo) cal tenir en compte que s’ha d’escollir una bona tarima, combinada amb la escuma corresponent recomanada -i que aporta una bona transmissió de calor- per a aquest tipus d’instal·lacions.

Parlant de parquet encolat, com més petit sigui el gruix d’aquest, més idoni per a la instal·lació en calefacció per terra radiant. Això succeeix perquè ofereix millors característiques:

– resistència tèrmica menor, el que implica un estalvi energètic

– millor estabilitat dimensional davant la dilatació i la deformació

Aquest segon punt és fonamental. El primer efecte que ocasiona un sistema de calefacció instal·lat sota un revestiment de fusta noble és la reducció de la humitat de la fusta, el que, en conseqüència, suposa l’aparició de fissures entre les làmines.

A tenir en compte

Per prevenir qualsevol contratemps pel que fa al matrimoni entre parquet i terra radiant, resulta molt útil tenir presents certes advertències que, si s’observen, hem d’abordar durant l’ús de la instal·lació:

– tot i que és difícil, la temperatura de terra no ha de superar els 30°C

– no cobrir el terra amb catifes molt gruixudes o altres materials que impedeixin la transpiració de l’ambient i així evitar ondulacions i fissures significatives

– garantir l’estabilitat física de la fusta i la higiene en l’ambient, mantenint la humitat relativa de l’aire (al voltant dels 50-60°C) utilitzant, si fos necessari, els dispositius apropiats per humidificar-lo.

La fusta és un òptim aïllant tèrmic, propietat extraordinària proporcionada per la natura. Gràcies a aquesta informació, i a altres tan o més beneficioses, esdevé un material especialment apreciat per al seu ús en revestiments, capaç de, en el cas que ens pertoca, augmentar l’eficiència dels sistemes de calefacció i de reduir les pèrdues de calor.

Esperem haver aclarit els vostres dubtes i tranquil·litzar-vos respecte a la compatibilitat del parquet i el terra radiant. Si us seguiu preguntant com podeu dur a terme una instal·lació professional i segura, no ho dubteu i poseu-vos en contacte amb els nostres especialistes.