Característiques del terra laminat

Top Parquet » Característiques del terra laminat
Ejemplo de habitación con escritorio y suelo laminado instalado

Entre les diferents opcions que ens ofereix el parquet, una de les més destacades és el terra laminat. Hem anat fent referència a diferents formes que existeixen, en anteriors entrades del nostre blog. Això i les possibilitats que cadascuna d’elles ens brinden. Avui, en aquest article, ens centrarem en explicar les principals característiques d’aquest sòl laminat, una de les diverses opcions que trobem al mercat i que ens aporta grans avantatges, entre les més destacades, la seva resistència a les ratllades.

Propietats del terra laminat

Per conèixer bé els beneficis del terra laminat, repassarem cadascuna de les seves característiques, de manera que entenguem per què és una de les opcions més inequívoques a l’hora d’escollir el paviment ideal i, així, puguem comparar-lo amb la resta i no fallar en l’elecció final, tenint sempre en compte les nostres necessitats reals i el nostre pressupost.

– Resistència a l’abrasió

És la característica més reconeguda del terra laminat i la trobarem perfectament tabulada a la norma UNE actual. En funció de la seva resistència parlem de sòls laminats AC3, AC4 o AC5. L’escala d’aquesta característica -indispensable en qualsevol terra de parquet- va de l’1 al 6, on el valor numèric més alt (6, en aquest cas) és el que ofereix més resistència. Gràcies a aquesta classificació, podem comparar entre si diferents sòls i, al mateix temps, diferents laminats de mercat, amb la total seguretat que compleixen amb els requisits que necessitem.

– Tipus d’ús

No és el mateix viure sol a casa i passar-hi unes poques hores al dia, a ser família nombrosa i passar la major part del temps en ella. Nens, mascotes, talons, mobles, cops, caigudes… A tot això ens referim quan parlem de l’ús. Per assegurar-nos del grau de “resistència a l’ús” hem de fixar-nos en el que estableix la norma EN-13329. Aquesta classifica els valors d’ús entre els 21 i 34, oferint informació completa sobre l’ús a què està destinat, i engloba la resistència al desgast o altres criteris com són la resistència a l’impacte, a les taques, a la humitat, etc.

– Densitat de tauler

Aquest és un paràmetre que poc es té en compte, en general, quan hem de decidir quin tipus de parquet triar i, en realitat, hauria de ser un dels més rellevants.

Els sòls laminats es solen construir sobre una base HFD, el que significa que s’ha exercit, com a mínim, 800kg/m3 de pressió. Això incideix, directament, en l’absorció d’humitat per part del tauler, quelcom fonamental parlant de paviments de fusta. A major densitat del tauler, menor capacitat d’absorció d’humitat i, per tant, major estabilitat dimensional, és a dir, menor moviment per dilatació i contracció de les lames.

– Electricitat estàtica

Un bon sòl laminat ha d’oferir, normalment, un tractament contra l’electricitat estàtica. Gràcies a això, optimitza el seu ús en oficines i establiments comercials -o locals- de negocis, en els que proporciona, fins i tot, aïllament acústic a les lames per reduir el so a la petjada o la transmissió de soroll a la planta inferior.

– Altres

Existeixen, a més de les ja esmentades, altres característiques a través de les quals mesurar la qualitat d’un terra laminat:

• Resistència a la decoloració per la incidència de la llum.

• Resistència a les taques.

• Varietat de lames.

• Precisió en l’ajust de peces.

• Resistència a la tracció del sistema d’ancoratge.

• Garantia de fabricant.

Totes elles, solen estar reflectides en la seva corresponent fitxa tècnica.

Sense cap dubte, però, a més de tots aquests criteris que defineixen el terra laminat com a material en si, no podem obviar que, per completar una bona tasca en la instal·lació d’aquest, caldrà un treball dut a terme per professionals, que apliquin les normatives d’instal·lació oportunes i segueixin les instruccions del fabricant, coneixent el producte a col·locar i vetllant per un bon acabat.