Humitat: el perill del parquet

Top Parquet » Humitat: el perill del parquet
Agua derramado sobre un suelo de parquet de madera

Molt es parla de les qualitats que ofereix el parquet i de les seves característiques; la importància dels índexs de resistència, la seva abrasió, composició, densitat del nucli… Però si n’hi ha una que ha de prevaler per a la bona conservació d’aquests sòls de fusta, és el grau de resistència a la humitat.

La reparació i/o substitució d’un parquet redunda -en la majoria dels casos- en les deformacions o inflaments que pateixen les làmines a causa de la humitat. A quines raons pot obeir aquesta circumstància? Són diversos els factors que incideixen en aquesta situació, però, principalment, el deteriorament ve marcat per tots aquests líquids que, sense voler, posen en perill la integritat d’aquests paviments.

A Top Parquet som molt conscients de com d’important és, a l’hora d’instal·lar parquet, triar l’apropiat i vetllar per la seva cura, de manera que aquest sigui durador i ofereixi les majors resistències a agents com l’aigua, a l’hora del seu manteniment, o a aquesta copa de vi que es va vessar, per accident, la nit anterior. Per aquesta raó, avui, volem centrar-nos, en aquesta nova publicació al nostre blog, en parlar d’aquest gran perill que comporta la humitat en els nostres terres de parquet.

Sòls antihumitat, la millor solució

Com dèiem al principi, aquesta humitat, fins i tot en factors tan corrents com durant el manteniment d’aquest tipus de sòls, utilitzant draps humitejats; poden anar sembrant a poc a poc la llavor de la inflor de les juntes, la delaminació o la deformació del parquet.

Actualment, les làmines de parquet ofereixen, cada vegada, millors prestacions i, amb la pràctica, s’aprèn de les mancances d’anteriors terres laminats, per millorar les seves propietats. Parlant de la humitat i dels problemes que presenten aquests, per molt que, inevitablement, si volem gaudir de fusta natural, sempre tindran algun que altre enfrontament amb l’aigua o qualsevol líquid que es vessi damunt; val la pena apostar per les garanties que ofereixen els sòls de parquet hidròfugs o “antihumitat”. Aquests són una de les propostes que ofereixen més seguretat davant la vulnerabilitat del terres laminats pel que fa als possibles conflictes amb la humitat.

A mesura que les tecnologies hidròfugues avancen, els fabricants continuen llançant al mercat noves sèries de sòls amb major resistència a la humitat; tarimes l’índex de qualitat enfront de l’atac dels líquids es supera, model a model, per poder donar resposta a les demandes i exigències dels clients, de manera que puguin veure les seves necessitats ben satisfetes.

A Top Parquet us ajudem i assessorem en tot el que necessiteu per gaudir del terra que sempre heu volgut, sense haver de preocupar-vos pels contratemps d’un inconvenient que, com diem, cada vegada es troba més sota control. De totes maneres, us recomanem tenir molt en compte aquest factor de resistència hidròfuga si instal·leu parquet en el vostre espai, per tal d’aconseguir una experiència satisfactòria i de llarga durabilitat que fa a l’ús de sòls laminats.