Els tipus de parquet de fusta

Top Parquet » Els tipus de parquet de fusta
Operario agujereando una lama durante la instalación de un piso de madera

La fusta és un material molt utilitzat en l’àmbit decoratiu, especialment, en arquitectura i, com no, en interiorisme. Tot tipus d’instal·lacions: habitatges, negocis, oficines… trien gaudir d’algun que un altre element que el contingui. El parquet és un d’ells i, també, molt estès en els últims temps.

Donada la fama que ha anat adquirint amb el pas dels anys i la importància que el distingeix, avui volem parlar -en aquesta nova publicació- dels tipus de parquet que existeixen i quines són les seves característiques, ja que a vegades passa que hi ha molt desconeixement al respecte, tot i la popularitat d’aquesta moderna superfície.

Parquet o sòl laminat?

La primera diferència que hem de tenir clara és que hi ha el parquet i el que s’ha denominat sòl laminat. El parquet és un revestiment de fusta que, com a particularitat, té un gruix mínim de 2,5 mm d’aquest material. Si el gruix de la capa superior de fusta és inferior a aquesta quantitat, deixa de ser parquet; són laminats sintètics.

A més, les característiques de la fusta fan que aquesta transmeti al parquet els seus trets distintius, convertint-lo en un element viu on cada peça és única, amb les seves vetes, i nusos diferents, per això cada taula és diferent. I, un altre factor innegable, és l’autenticitat de la fusta que atorga calidesa, naturalitat i noblesa a cada paviment.

L’avantatge més distintiu del terra laminat és el seu preu, més econòmic, però no es pot reparar, així com el parquet real pot polir-se i vernissar de nou.

Tipologies de parquet

Per classificar els diferents tipus de parquet, hem de fer una distinció prèvia i diferenciar segons tres aspectes:

1. Segons el material emprat

– Parquet de fusta natural

L’original. Està format per lames de fusta natural de pi, cirerer, roure, noguera, faig, fresc, etc. A efectes pràctics -i lògics- és el que millor llueix i el que més possibilitats ofereix, però també, per la seva autenticitat, el més car i el que més cures necessita. Hi ha tres tipus diferents: el parquet multicapa, la tarima massissa o el parquet de tauletes.

– Sintètic o sòl laminat

Prèviament, hem aclarit que aquest tipus de sòls no haurien d’incloure dins la denominació de parquet, ja que no contenen fusta en la seva composició, sinó materials i fibres derivades de la fusta.

La capa superior, en realitat, és una capa decorativa que reprodueix -en format imatge- els dibuixos i textures de la fusta, recoberta per diverses capes de resina de melamina transparent. El benefici d’aquesta? Configura una capa molt resistent a el desgast, a l’exposició a la llum solar, a l’aigua i la humitat, i a tota mena de contratemps com cops, esgarrapades o cremades.

Com dèiem, aquest tipus de sòl no permet ser polit ni apunyalat, però, i en cas de deteriorament, cal substituir el paviment íntegrament.

2. Segons el mètode d’instal·lació

– Parquet encolat

Aquest mètode consisteix, com bé s’especifica, en encolar les peces de parquet directament a terra. En aquests casos cal garantir que el sòl està en bones condicions i que tota la superfície és homogènia.

– Parquet en tarima

El parquet no es col·loca en el mateix sòl. Es diposita sobre una base de llistons de fusta (aquests sí estan clavats a terra) que es troben separats entre si uns 20-50 centímetres. Sobre els llistons disposats de forma perpendicular als llistons, es col·loquen les lames de parquet, clavades a aquests últims. Les lames solen anar amb costats encadellats de manera que els cargols no siguin visibles.

– Parquet flotant

Una de les varietats més conegudes i instal·lades. La gran diferència és que en aquest cas el parquet no va fixat a terra, pel que pot col·locar-se i llevar-se fàcilment. Es disposa una base o làmina aïllant d’escuma de polietilè que aïlla el parquet de la humitat de terra i, alhora, supleix les irregularitats d’aquest, per aconseguir l’homogeneïtat necessària i amorteix els cops i el soroll.

Un error molt comú aquests anys ha estat nomenar els paviments de sòl laminat com ‘tarima flotant’ quan no són ni tarima ni parquet.

És la instal·lació més econòmica.

3. Segons la unió entre peces

– Encolat

Com diu el seu nom, la unió entre les lames de fusta i el terra es realitza mitjançant cola, cola o algun tipus de material adhesiu.

– Clavat

En aquest cas, la unió de les taules amb el terra es realitza mitjançant cargols -o claus- en els llistons. La unió entre lames sol tenir encadellat (que pot anar encolat).

– Clic

Les lames de fusta s’uneixen entre si mitjançant una junta especial, com peces de puzle que encaixen a la perfecció, el que els permet una unió sense ús de coles o claus. És la forma més ràpida, senzilla i econòmica.